About

tl-yng4

Quân Đội VNCH – Đã phục vụ qua hai Thể Chế
Nền Đệ I Cộng Hòa & Nền Đệ II Cộng Hòa
Mang Trọng Trách ( Bảo Quốc An Dân )
Người Lính VNCH đã làm tròn trách nhiệm
giử vững bờ cỏi – Từ Bến Hải cho đến Mủi Cà Mau
trong suốt hơn 20 năm cho  Con Dân Miền Nam sống
yên lành – Nhưng than ơi vận nước lại nằm trong tay
của Các Cường Quốc !Con Dân Miền Nam cũng như Các Thế Hệ sau này
đã & đang sống an nhàn nơi Hải Ngoại , phải nhớ đến ơn
Người Lính Việt Nam Cộng Hòa năm xưa !

Advertisements