Đại Tướng Nguyễn Khánh

DaiTuongNguyenKhanh2

Đại Tướng Nguyên Khánh
Sinh ngày 8.11.1927 tại Quận Cầu Ngan, Tỉnh Trà Vinh
Thân Phụ: Cụ Nguyễn Bửu
Hiền Thê: Bà Phạm Lệ Trân
Sanh hạ 6 người con

1946: Theo học khóa 1 Nguyễn Văn Thinh Trường Võ Bị Liên Quân Viễn Đông
1947: Tốt Nghiệp Thiếu Úy. Trung Đội Trưởng Trung Đòan 2 Vệ Binh Nam Việt
1948: Tốt nghiệp khóa Đông Dương. Học viện Quân Sự Coetquidan và Saint Cyr Pháp.
– Ngày 1 tháng 7 năm 1948 thăng Trung Úy
– Cuối năm 1948 tham dự khóa huấn luyện Nhảy Dù tại trường Nhảy Dù PAU Pháp
1949: Ngày 1-6, Sĩ Quan Tùy Viên của Thủ Tướng Nguyễn Văn Xuân thay thế Trung Úy Trần Văn Đôn
– Đại Đội Trưởng Đại Đội Nhảy Dù
1950: Đại Đội Trưởng Đại Đội Biệt Lập Nhảy Dù tại Bắc Phần. Một trong những Trung Đội Trưởng là Trung Úy Đổ Cao Trí sau này là Cố Đại Tướng.
1951: Tiểu Đòan Trưởng Tiểu Đòan 1 Nhảy Dù tân lập tại Chí Hòa Sài gòn
– Tham dự Chiến Dịch Hòa Bình chấm dứt vào năm 1952
1952: Tiểu Đòan Trưởng Tiểu Đòan 22 Việt Nam tại Bắc Việt
– Thiếu Tá Tiển Đòan Trưởng Tiểu Đòan 13 Việt Nam
1953: Thiếu Tá Tiểu Khu Trưởng Biệt Khu Cần Thơ
– Ngày 16-12 Trung Tá Chỉ Huy Trưởng Liên Đòan Lưu Động Số 11 Cần Thơ
1954: Trưởng Phòng 6 Bộ Tổng Tham Mưu
1954-1955: Du Học Khóa Tham Mưu tại Trường Tham Mưu Paris Pháp
1955: Đầu tháng 3, Chỉ Huy Trưởng Phân Khu Cần Thơ kiêm Tỉnh Trưởng Cần Thơ.
10-3-1955 Chủ Tọa buổi lể hợp tác của Thiếu Tá Nguyễn Thành Đầy đem 1500 quân thuộc lực lượng Hòa Hảo Dân Xả trở về với chính phủ Quốc Gia tại Cần Thơ.
Ngày 29-3-1955 Thanh Tra Trưởng Nhảy Dù
– Tham Mưu Phó tại Bộ Tổng Tham Mưu
– Ngày 1-7, Phụ Tá Tổng Tham Mưu Trưởng về Không Quân.
– Ngày 21-9, Chỉ Huy Phó Chiến Dịch Hòang Diệu
1955: Ngày 23-10 thăng cấp Đại Tá tạm thời
1956: Tư Lệnh Sư Đòan 1 Dã Chiến tiền thân SĐ1BB thay thế Thiếu Tướng Lê Văn Nghiêm
1957: Theo học khóa Chỉ Huy và Tham Mưu tại Fort Leavenworth Kansas Hoa Kỳ
– Theo học khóa Tham Mưu và Phối hợp Đồng Minh tại Okinawa Nhật Bản.
1958: Tư Lệnh Miền Hậu Giang (Vùng 4 Chiến Thuật)
1959: Quyền Tổng Thư Ký Thường Trực Quốc Phòng thuộc Phủ Tổng Thống
1960: Thiếu Tướng Tư Lệnh Quân Khu 5
– Tham Mưu Trưởng Bộ Tổng Tham Mưu thay thế Thiếu Tướng Phạm Xuân Chiểu
1961: Hướng dẫn phái đòan công du thăm viếng Đài Loan
1962: Bàn Giao chức vụ Tham Mưu Trường Bộ Tổng Tham Mưu cho Thiếu Tướng Trần Thiện Khiêm
– Tư Lệnh Quân Đòan 2 và Vùng 2 Chiến Thuật
1963: Vinh Thăng Trung Tướng
– Tư Lệnh Quân Đòan 1 và Vùng 1 Chiến Thuật
1964:
– Ngày 30-1 Chỉ Huy cuộc Chỉnh Lý Nội Bộ
– Ngày 7-2 Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng cử làm Thủ Tướng Việt Nam Cộng Hòa.
– Ngày 8-2 Trình diện thành phần nội các tại tiền đình Bộ Tổng Tham Mưu gồm:
– 3 Phó Thủ Tướng, 1 Quốc Vụ Khanh, 12 Tổng Trưởng, 1 Bộ Trưởng, 1 Thứ Trưởng, 1 Đặc Ủy Trưởng.
– Ngày 22-3 Chủ Tịch Ban Chỉ Đạo Hội Đồng Quân Đội Cách Mạng.
– Phụ bản 2
– Thành Phần của Ban Chỉ Đạo Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng
– Chủ Tịch Trung Tướng Nguyễn Khánh
– Cố Vấn Tối Cao Trung Tướng Dương Văn Minh
– Đệ Nhất Phó Chủ Tịch Trung Tướng Trần Thiện Khiêm
– Đệ Nhị Phó Chủ Tịch Thiếu Tướng Đổ Mậu
– Đệ Tam Phó Chủ Tịch Trung Tướng Phạm Xuân Chiểu
– Tổng Thư Ký Thiếu Tướng Nguyễn Văn Thiệu.
– Ngày 16-8 Đại Hội Đồng Quân Đội Cách Mạng gồm 58 thành viên bầu làm Chủ Tịch Việt Nam Cộng Hòa (Quốc Trưởng Việt Nam Cộng Hòa).
– Trung Tướng Nguyễn Khánh 50 phiếu
– Đại Tướng Trần Thiện Khiêm 5 phiếu
– Trung Tướng Đổ Cao Trí 1 phiếu
– Trung Tướng Dương Văn Minh 1 phiếu
– Ngày 27-8 Thủ Tướng Việt Nam Cộng Hòa
Hội Đồng Quân Đội Cách Mạng gồm 53 thành viên Tướng Lãnh họp tại Bộ Tổng Tham Mưu bầu vào Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia và Quân Lực (Tam đầu chế)
– Trung Tướng Dương Văn Minh (Quốc Trưởng)
– Trung Tướng Nguyễn Khánh (Thủ Tướng)
– Đại Tướng Trần Thiện Khiêm (Quân Lực)
– Ngày 13 tháng 9 Trung Tướng Dương Văn Đức tư lệnh Quân Đoàn 4 và Vùng 4 Chiến Thuật cầm đầu cuộc biểu dương lực lượng nhưng bất thành.
– Ngày 8-10 Tổng Tư Lệnh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa .
– Ngày 26 tháng 10 từ nhiệm chức Thủ Tướng Chính Phủ. Quốc Trưởng Phan Khắc Sửu cử Giáo Sư Trần Văn Hương thành lập chính phủ.
– Ngày 17-11 Vinh Thăng Trung Tướng hiện dịch
– Ngày 27-11 Vinh Thăng Đại Tướng Hiện Dịch tạm thời do Quốc Trưởng Phan Khắc Sửu sắc lệnh 030/QT/SL
1965:
– Ngày 31-1 được Quốc Trưởng Phan Khắc Sữu trao tặng Đệ Nhị Đẳng Bảo Quốc Huân Chương với Nhành Dương Liễu tại Dinh Gia Long
– Ngày 16 tháng 2 thừa ủy nhiệm Hội Đồng Quốc Gia và Quân Lực kiêm Tổng Tư Lệnh Quân Lực VNCH bổ nhiệm Bác Sỉ Phan Huy Quát làm Thủ Tướng thay thế Giáo Sư Trần Văn Hương.
– Ngày 19 tháng 2 Thiếu Tướng Lâm Văn Phát cùng Đại Tá Phạm Ngọc Thảo tùy viên Báo Chí tòa Đại Sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Hoa Kỳ, cầm đầu cuộc đảo chánh nhưng thất bại.
– Ngày 20-2 Rời khỏi chức vụ Tổng Tư Lệnh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Trung Tướng Trần Văn Minh Tham Mưu Trưởng Liên Quân lên thay thế.
– Ngày 22-2, được Quốc Trưởng Phan Khắc Sữu cử làm Đại Sứ Lưu Động.
– Ngày 25-2 được Quốc Trưởng Phan Khắc Sửu trao tặng Kim Khánh Đệ Nhất Hạng .
– Sau 12 năm sống tại Âu Châu, ông cùng Bà Phạm Lệ Trân và 6 người con định cư tại Hoa Kỳ vào năm 1977
– Ông mất tại Sacramento Tiểu Bang California vào ngày 12 tháng 1 năm 2013 Hưỡng thọ 86 tuổi.
———————
Trong thời gian binh nghiệp gần 20 năm từ tháng 6 năm 1946 đến ngày 20-2-1965, ông đã nắm nhiều chức vụ qua các binh chủng Nhảy Dù, Không Quân, Bộ Binh từ trung đội trưởng, sĩ quan tùy viên, đại đội trưởng, tiểu đòan trưởng, chánh thanh tra, phụ tá Tham Mưu Trưởng Bộ Tổng Tham Mưu, Tư lệnh sư đoàn I, Tư lệnh các qưân đoàn I.II, IV, Chủ Tịch Hội Đồng Quân Đội Cách Mạng và Tổng Tư Lệnh QLVNCH.

Về hành chánh, ông đã nắm các chức vụ Tỉnh Trưởng Cần Thơ, Thủ Tướng và Quốc Trưởng VNCH.

Trong cuộc đảo chính tổng thống Ngô Đình Diệm do tướng Dương Văn Minh cầm đầu vào ngày 1-11-1963, lúc đó thiếu tướng Nguyễn Khánh đang nắm giữ Tư Lệnh Quân Đoàn II.

Đến ngày 30-1-1964, tướng Khánh cầm đầu cuộc chỉnh lý với sự tham dự của tướng Trần Thiện Khiêm cùng các đại tá Nguyễn Chánh Thi , Cao Văn Viên bắt giữ 5 tướng lãnh Trần Văn Đôn, Lê Văn Kim, Mai Hữu Xuân,Nguyễn Văn Vỹ và Tôn Thất Đính.

Ngày 8 tháng 1, 1964 Trung tướng Nguyễn Khánh, Thủ tướng Chánh Phủ thành lập nội các.

Ngày 8 tháng 10, 1964 ông kiêm nhiệm Tổng Tư Lệnh Quân Lực thay thế Đại tướng Trần Thiện Khiêm.

Ngày 26-10-1964, ông từ chức Thủ Tướng và trao quyền cho quốc trưởng Phan Khắc Sữu

Ngày 27-11-1964, ông đươc quốc trưởng Phan Khắc Sữu cho vinh thắng Đại Tướng sau Đại tướng Dương Văn Minh 3 ngày.

Ngày 20-2-1965 ông rời khỏi chức vụ Tổng tư Lệnh Quân Lực lên đường công du trong chức vụ Đại sứ Lưu Động .

Thời gian ở hải ngọai, Đại Tướng Nguyễn Khánh lần lượt định cư tại Pháp và Mỹ. Tại Mỹ, ông và gia đình đã cư ngụ tại Arizona , Florida và California

Về huy chương, Đại Tướng Nguyễn Khánh đã nhận lãnh Kim Khánh Đệ Nhất Hạng Bảo Quốc Huân Chương, Đệ Nhị Đẳng Bảo Quốc Chương và nhiều huy chương Quân Sự, Dân Sự của VNCH và Đồng Minh.

Được biết Đại Tướng Nguyễn Khánh trong những ngày cuối đời, trong lúc trò chuyện cùng thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình, Đề đốc Trần Văn Chơn, Đại tá Trần Thanh Điền, Trung tá Nguyễn Thân cùng vơ chồng nhà báo Nguyễn Vạn Bình & Mã Phương Liễu, Đại tướng Nguyễn Khánh luôn quan tâm đến tình hình của đất nước. Ông mong mỏi VN sẽ có sự tự do, dân chủ và cố gắng hoàn tất quyển hồi ký. Nhưng sự việc chưa thành thì đại tướng Nguyễn Khánh đã ra đi mang theo nhiểu bí mật của quốc gia trong thời ông cầm quyền.

Được biết tang lễ của Đại tướng Nguyễn Khánh sẽ diễn ra trong vòng gia đình./.