Ngành Quân Y VNCH

Logo_Cuc_QuanY-small

Tiền thân của ngành Quân y Việt Nam Cộng hòa là Nha Quân y Trung ương thuộc Bộ Quốc phòng Quốc gia Việt Nam, thành lập vào ngày 12 tháng 2 năm 1951, đứng đầu là một Giám đốc do Bộ trưởng Quốc phòng bổ nhiệm. Sau khi chính thể Việt Nam Cộng hòa được thành lập, ngành Quân y vẫn giữ nguyên cơ cấu cũ. Ngày 1 tháng 1 năm 1966, Nha Quân y được cải danh thành Cục Quân y, trực thuộc Tổng cục Tiếp vận trong Bộ Tổng tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Cục Quân y điều hành tất cả các hoạt động chuyên môn y vụ, gồm có các cơ sở điều trị, các đơn vị tiếp vận yểm trợ như Quân dược, Quân khuyển, Trung tâm tiếp huyết, Chỉnh hình và các đơn vị thuộc hệ thống binh đoàn chiến thuật.

Ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngành Quân y Việt Nam Cộng hòa chấm dứt hoạt động khi Chính thể Việt Nam Cộng hòa sụp đổ.
Cục Quân y là cơ quan đứng đầu ngành Quân y Việt Nam Cộng hòa với nhiệm vụ chính là điều trị thương bệnh binh trong hơn 1 triệu quân, cùng phối hợp với các Dân y viện để chữa trị cho một phần dân chúng trên toàn quốc gồm: Đô thành Sài Gòn-Chợ Lớn, 44 Tiểu khu (tỉnh), 5 Đặc khu và 194 Chi khu trong đó có Tổng y viện và nhiều Quân y viện, Quân dân y viện, Bệnh viện Tiểu khu, Trạm quân y Chi khu, các Trung tâm chuyên khoa.

Ngành đã thành lập các Tiểu đoàn Quân y và phân bổ đến các Quân binh chủng với nhiệm vụ yểm trợ theo hoạt động chuyên môn và dưới sự điều động trực tiếp của các đơn vị này.
Lãnh đạo qua các thời kỳ
TT Họ tên Cấp bậc
tại nhiệm Chức vụ Tại chức Chú thích
1
Trần Quang Đệ
Y sĩ Đại tá
Giám đốc
7/1951-6/1952
2
Trần Văn Đỗ
Y sĩ Trung tá
Y sĩ Đại tá
nt
6/1952-6/1954
Tổng trưởng Ngoại giao (1965-1967)
3
Võ Duy Thạch
Y sĩ Trung tá
Y sĩ Đại tá
nt
6/1954-8/1954
4
Trần Quang Diệu
Y sĩ Đại tá
nt
1954-1958
5
Phạm Văn Hạt
nt
nt
1958-1963
6
Vương Quang Trường
nt
nt
1963-1965
7
Vũ Ngọc Hoàn
Y sĩ Trung tá
Y sĩ Đại tá
(4/1965)
Y sĩ Chuẩn tướng
(6/1968)
Y sĩ Thiếu tướng
(1970)
Giám đốc
Cục trưởng
1965-1973
Phó Tổng Thanh tra Quân lực Việt Nam Cộng hòa (1973-1975)
8
Phạm Hà Thanh
Y sĩ Chuẩn tướng
Cục trưởng
1973-1975

Advertisements