Tổng cục Quân huấn VNCH

Tổng cục Quân huấn, trực thuộc Bộ Tổng tham mưu. Có nhiệm vụ tổ chức, điều hành, phối trí và chuyên về huấn luyện, đào tạo từ cấp Binh sĩ đến Hạ sĩ quan trừ bị, đặc biệt và Sĩ quan hiện dịch, trừ bị và đặc biệt cho Quân lực Việt Nam Cộng hoà. Chú trọng tích cực việc huấn luyện căn bản quân sự, chiến thuật và quân kỷ cho các lớp khoá sinh. Ngoài ra, Tổng cục còn tổ chức những khoá chuyên tu về nghiệp vụ cho mọi phương diện và lãnh vực theo điều luật của Quân đội, các khoá bổ túc quân sự và chiến thuật cho các đơn vị từ cấp Đại đội trở lên. Đặc biệt, còn mở ra các lớp huấn luyện và bồi dưỡng chiến thuật cho sĩ quan các cấp theo học lớp Chỉ huy & Tham mưu. Tổng cục trưởng Quân huấn đồng thời kiêm giữ chức Tham mưu phó Huấn luyện Bộ Tổng tham mưu. Tổng cục chia ra thành nhiều đơn vị trực thuộc theo hàng dọc để dễ điều hành.
Sau Hiệp định Genève 20-7-1954, việc huấn luyện do Phòng Quân huấn Bộ Tổng tham mưu đảm trách tổ chức lại cho phù hợp với hiện tình Quân đội.

Các Quân trường và Trung tâm huấn luyện hoạt động đặt nặng vào hai lãnh vực:

-Huấn luyện tân binh hoàn hảo cá nhân và đơn vị.

-Huấn luyện tại chỗ hành quân, thao dượt các đơn vị cấp Tiểu đoàn, Trung đoàn và đại đơn vị.

Bộ Tổng tham mưu rút tỉa kinh nghiệm, quan niệm một quân nhân có thể chiến đấu giỏi nếu họ được huấn luyện đầy đủ và có một tinh thần kỷ luật cao.

Hệ thống tổ chức Quân lực Việt Nam Cộng hoà mỗi ngày thêm lớn mạnh nên việc huấn luyện đòi hỏi cần phải cải tiến rộng lớn. Năm 1964, Tổng cục Quân huấn được thành lập để thay thế Phòng Quân huấn Bộ Tổng tham mưu.

Từ đó, việc huấn luyện được chú trọng nhiều hơn trong việc đào tạo sĩ quan hiện dịch, trừ bị, Hạ sĩ quan và binh sĩ cho các Quân, Binh chủng cùng huấn luyện đặc biệt về các lãnh vực: tham mưu, kỹ thuật và chuyên môn cho quân nhân trong Quân lực.

Ngoại trừ Trường Cao đẳng Quốc phòng trực thuộc Bộ Quốc phòng. Còn lại các Quân trường và Trung tâm Huấn luyện đều đặt dưới sự điều hành và giám sát của Tổng cục Quân huấn thuộc Bộ Tổng tham mưu và nhiều quân trường, Trung tâm Huấn luyện cấp Sư đoàn, các Quân, Binh chủng chuyên môn.
Cơ cấu tổ chức

Văn phòng Tổng cục trưởng
Sở điều hành
Sở Nghiên huấn
Sở Hành chánh Yểm trợ

Bộ chỉ huy Tổng cục

Chức danh Chỉ huy & Tham mưu sau cùng:

TT Cấp bậc Họ & Tên Chức vụ Chú thích
1

Trung tướng

Nguyễn Bảo Trị

Sĩ quan Nam Định

Tổng cục trưởng

2

Đại tá

Đặng Đình Thuỵ

Võ bị Huế K2

Tổng cục phó

3

nt

Phạm Tất Thông

Võ bị Đà Lạt K3

Tham mưu trưởng

Đơn vị trực thuộc

Chức danh Chỉ huy sau cùng
*Xuất thân từ Trường Sĩ quan
**Tên Trường
***Tên Trung tâm huấn luyện cấp Quốc gia

TT Tên Trường &

Trung tâm Huấn luyện
Họ & Tên

Chỉ huy trưởng
Cấp bậc Chú thích
1

Chỉ huy & Tham mưu**

Phan Trọng Chinh

Võ bị Đà Lạt K5*

Trung tướng
Trường toạ lạc tại Thị xã Đà Lạt
2

Võ bị Quốc gia Đà Lạt

Lâm Quang Thơ

Võ bị Đà Lạt K3

Thiếu tướng
Trường toạ lạc tại Thị xã Đà Lạt
3

Bộ binh Thủ Đức

Trần Đức Minh

Sĩ quan Thủ Đức K3p

Đại tá
Đầu tháng 4/1975, Trung tướng Nguyễn Vĩnh Nghi đi nhận chức Tư lệnh phó Quân đoàn III liêm Tư lệnh Bộ tư lệnh Tiền phương phòng tuyến Phan Rang. Đại tá Trần Đức Minh thay thế chức Chỉ huy trưởng

Trường toạ lạc tại Thủ Đức (Gia Định), năm 1974 dời ra Long Thành (Biên Hoà)
4

Hạ sĩ Quan Đồng Đế

Phạm Quốc Thuần

Võ bị Đà Lạt K5

Trung tướng
Trường toạ lạc tại thôn Ba Làng, Nha Trang
5

Tổng Quản trị

Nguyễn Sĩ Túc

Địa phương Bắc Việt

Đại tá
Trường toạ lạc tại Sài Gòn
6

Quân Y

Hoàng Cơ Lân

Đại học Quân y

nt
Trường toạ lạc tại Sài Gòn
7

Thiết giáp

Huỳnh Văn Tám

nt
Trường toạ lạc tại Thủ Đức
8

Truyền tin

Cao Mạnh Thắng

Võ bị Đà Lạt K3

nt
Trường toạ lạc tại Vũng Tàu
9

Pháo binh

Hồ Sĩ Khải

Sĩ quan Thủ Đức K3

nt
Trường toạ lạc tại Dục Mỹ, Ninh Hoà, Khánh Hoà
10

Tiếp vận

Trần Văn Lễ

Sĩ quan Thủ Đức K1
Trường toạ lạc tại Sài Gòn
11

Công binh

Nguyễn Văn Tám

Sĩ quan Thủ Đức K1

nt
Trường toạ lạc tại Sài Gòn
12

Nữ Quân nhân

Hồ Thị Vẻ

Sĩ quan Nữ quân nhân K2
Trung tá Trường toạ lạc tại Gia Định
13

Sinh ngữ Quân đội

Trịnh Đình Phi

Đại tá
Trường toạ lạc tại Sài Gòn
14

Quang Trung***

Trần Bá Di

Võ bị Đà Lạt K5

Thiếu tướng
Trung tâm Huấn luyện cơ sở tại Quận Hốc Môn, Gia Định
15

Đống Đa

Đỗ Trọng Thuần

Đại tá
Trung tâm Huấn luyện cơ sở tại Huế
16

Lam Sơn

Nguyễn Hữu Toán

Sĩ quan Nam Định

Kiêm Chỉ huy trưởng Huấn khu Dục Mỹ

nt
Trung tâm Huấn luyện cơ sở tại xã Ninh Sim, Ninh Hoà, Khánh Hoà
17

Vạn Kiếp

Nguyễn Bá Thịnh

Võ bị Đà Lạt K8

nt
Trung tâm Huấn luyện cơ sở tại Bà Rịa, Phước Tuy
18

Chi Lăng

Mã Sanh Nhơn

nt
Trung tâm Huấn luyện cơ sở tại Châu Đốc
19

Biệt động quân

Nguyễn Văn Đại

Võ bị Đà Lạt K5
Trung tâm huấn luyện cơ sở tại Dục Mỹ, Ninh Hoà, Khánh Hoà
20

Hoà Cầm

Trương Như Phùng

Võ bị Đà Lạt K8
Trung tâm huấn luyện cơ sở tại Đà Nẵng

Với sự lớn mạnh về tổ chức cũng như điều hành huấn luyện quân nhân Quân lực Việt Nam Cộng hoà tuỳ theo cấp bậc có đầy đủ khả năng về lãnh đạo chỉ huy, am tường các lãnh vực tham mưu, kỹ thuật và tác chiến để hoàn thành nhiệm vụ tốt đẹp, hữu hiệu cho một Quân đội tân tiến.
Tổng cục trưởng qua các thời kỳ

*Cấp bậc khi nhậm chức

TT Cấp bậc* Họ & Tên Tại chức Chú thích
1

Trung tướng

Tôn Thất Đính

Võ bị Huế K1

1964-1966
Giải ngũ năm 1966
2

Thiếu tướng

Lữ Lan

1966-1968
Sau cùng là Trung tướng Chỉ huy trưởng Trường Cao đẳng Quốc phòng
3

Trung tướng

Vĩnh Lộc

1968-1969

4

nt

Phan Trọng Chinh

1969-1974

5

nt

Nguyễn Bảo Trị

1974-1975

Advertisements