Tr.Đại Học Quân Sự VNCH

Cờ_Chỉnh_binh_thao_lược

Trường Chỉ huy và Tham mưu (1952-1975), hình thành từ thời Quân đội Quốc gia. Thời kỳ này mặc dù Quốc gia Việt Nam đã hiện diện dưới sự lãnh đạo của Quốc trưởng Bảo Đại. Tuy nhiên mọi hoạt động quân sự, cũng như việc đào tạo trong quân đội thời gian đầu vẫn phải lệ thuộc vào sự cố vấn và chỉ đạo cũng như trực tiếp huấn luyện của Pháp dựa trên những cơ sở có sẵn của Quân đội Liên hiệp Pháp để lại. Trường chuyên đào tạo các sĩ quan cấp uý lúc bấy giờ trở thành một cán bộ nòng cốt trong lĩnh vực Chỉ huy & Tham mưu trung cấp.
Lược sử
Trường Chỉ huy và Tham mưu được thành lập vào tháng 6 năm 1952 với danh xưng ban đầu là Trung tâm Huấn luyện Chiến thuật Hà Nội (Centre de Formation Tactique de Ha Noi). Sau Hiệp định Genève 20 tháng 7 năm 1954, trường được di chuyển vào Gia Định toạ lạc tại đường Võ Tánh, Tân Bình.
Sau khi Thủ tướng Ngô Đình Diệm đắc cử Tổng thống của Chính thể Đệ nhất Cộng hòa. Ngày 1 tháng 12 năm 1955 trường được cải danh thành Trường Đại học Quân sự. Đến năm 1960, trường Đại học Quân sự di chuyển cơ sở lên Đà Lạt và đổi thành Trường Chỉ huy và Tham mưu.
Những năm đầu khi trường còn ở Gia Định đặc trách huấn luyện khoá chỉ huy tham mưu trung cấp, sau đổi lại bộ binh cao cấp, chương trình này chuyển qua Trường Bộ binh để huấn luyện. Về sau trường có nhiệm vụ huấn luyện các khoá chỉ huy tham mưu cao cấp. Cho đến cuối năm 1971 trường được di chuyển từ Đà Lạt về Long Bình (Biên Hòa).
Thành phần theo học khoá Chỉ huy và Tham mưu cao cấp thuộc mọi Quân, Binh chủng. Vào những năm về sau khi được cử đi học, khoá sinh phải có cấp bậc từ Trung tá trở lên.
Trong suốt thời gian hoạt động, trường đã đào tạo cho Quân lực Việt Nam Cộng hòa rất nhiều sĩ quan trung và cao cấp trở thành những chỉ huy giỏi và nổi tiếng. Trường Chỉ huy và Tham mưu đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình cho đến ngày miền Nam sụp đổ.
Chỉ huy trưởng
Kể từ ngày thành lập đến sau cùng, trải qua 8 vị Chỉ huy trưởng
Chức danh qua các thời kỳ:
* Cấp bậc khi nhậm chức
** Xuất thân từ trường sĩ quan
TT Cấp bậc * Họ & Tên Tại chức Chú thích
1
Đại tá
Lê Văn Kim
Pháo binh Pháp **
1956-1959
Giải ngũ năm 1965 ở cấp Trung tướng
2
Thiếu tướng
Trần Văn Minh
(Lục quân)
Võ bị Tong Sơn Tây
1959-1960
Giải ngũ năm 1974 ở cấp Trung tướng
3
Trung tướng
Thái Quang Hoàng
Võ bị Tong Sơn Tây
1960-1964
Giải ngũ năm 1965
4
nt
Lê Văn Nghiêm
Võ bị Pháp
2/1964-11/1964
Giải ngũ năm 1965
5
Thiếu tướng
Tôn Thất Xứng
Võ bị Huế K1
1964-1967
Giải ngũ năm 1967
6
Đề đốc
(Thiếu tướng)
Chung Tấn Cang
Hải quân Nha Trang K1
1967-1969
Cấp bậc sau cùng: Phó Đô đốc Trung tướng
7
Trung tướng
Nguyễn Bảo Trị
Sĩ quan Nam Định
1969-1973
8
nt
Phan Trọng Chinh
Võ bị Đà Lạt K5
1973-1975