Tr.Tướng Đồng Văn Khuyên

tuong-khuyen-1

Đồng Văn Khuyên (1927-2015) nguyên là một tướng lĩnh ngành Tiếp vận của Quân lực Việt Nam Cộng hòa, cấp bậc Trung tướng. Xuất thân từ khóa sĩ quan trừ bị đầu tiên được mở ra ở Nam phần. Trong suốt thời gian phục vụ Quân đội, ông chuyên đảm trách các chức vụ liên quan đến ngành Yểm trợ và Đào tạo, nên ông được gọi là tướng Văn phòng. Là Chỉ huy trưởng (Tổng cục Trưởng) ngành Tiếp vận trong Quân lực Việt Nam Cộng hòa thời gian lâu nhất (1967-1975). Ngày 28 tháng 4 năm 1975 ông kiêm nhiệm Xử lý Thường vụ chức vụ Tổng tham mưu trưởng Bộ Tổng tham mưu.
Tiểu sử & Binh nghiệp

Ông sinh ngày 29-8-1927 trong một gia đình điền chủ khá giả tại Gò Công, miền tây Nam phần. Năm 1948 ông học năm cuối bậc Trung học tại trường Trung học Mỹ Tho. Tốt nghiệp chương trình phổ thông Pháp với văn bằng Tú tài 1 (Part 1).

Cuối tháng 9 năm 1951, thi hành lệnh động viên của Quốc trưởng Bảo Đại ông nhập ngũ vào Quân đội Quốc gia Việt Nam, mang số quân: 47/104.507. Theo học khóa 1 Lê Văn Duyệt trường Sĩ quan Trừ bị Thủ Đức, khai giảng ngày 1 tháng 10 năm 1951. Tốt nghiệp ngày 1 tháng 6 năm 1952 với cấp bậc Thiếu úy. Ra trường ông được điều về phục vụ tại Phòng 4 Bộ Tổng tham mưu. Đầu tháng 12 năm 1953, ông được thăng cấp Trung úy tại nhiệm.

Trung tuần tháng 1 năm 1954, ông được Bộ Tổng tham mưu cử làm Trưởng ban Tiếp vận Tiền phương tại quận Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa trong Chiến dịch Atlante (khai diễn ngày 20 tháng 1 năm 1954, kết thúc ngày 20 tháng 7 cùng năm, mục đích bình định Liên khu 5 của Việt Minh gồm 4 tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên). Tháng 8 cùng năm ông được thăng cấp Đại úy.
Quân đội Việt Nam Cộng hòa

Năm 1955, chuyển sang Quân đội Việt nam Cộng hòa, ông được thăng cấp Thiếu tá, được bổ nhiệm làm Trưởng phòng 4 Bộ Tổng tham mưu. Năm 1961, ông được cử làm Liên đoàn phó Liên đoàn 6 chiến thuật do Thiếu tá Nguyễn Viết Thanh làm Liên đoàn trưởng. Qua năm 1962, ông chuyển về làm Giám đốc Huấn luyện tại Liên trường Võ khoa Thủ Đức do Đại tá Phan Đình Thứ làm Chỉ huy trưởng. Đến năm 1963, ông được bổ nhiệm làm Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Tiếp vận Vùng 3.

Tháng 10 năm 1964, ông được thăng cấp Trung tá và được giữ chức vụ Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân đoàn III & Vùng 3 chiến thuật do Thiếu tướng Cao Văn Viên làm Tư lệnh. Tháng 11 năm 1965, ông được chuyến công tác về làm Trưởng phòng Tổng quản trị Bộ Tổng tham mưu thay thế Đại tá Bùi Đình Đạm được cử đi giữ chức Giám đốc Nha Động viên Bộ Quốc phòng. Đầu năm 1966, ông được thăng cấp Đại tá tại nhiệm. Năm 1967, ông được lệnh bàn giao Phòng Tổng quản trị lại cho Trung tá Nguyễn Đức Đệ để nhận chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục Tiếp vận thay thế Đại tá Đào Ngọc Thọ.

Ngày 19 tháng 6 năm 1968, ông được thăng cấp Chuẩn tướng kiêm nhiệm chức vụ Đổng lý Văn phòng Bộ Quốc phòng thay thế Đại tá Nguyễn Đình Vinh. Đồng thời ông có sáng kiến thành lập Quỹ Tiết kiệm Quân đội. Qua năm 1969, ông thôi giữ chức Đổng Lý Văn phòng, chỉ còn giữ chức Tổng cục trưởng. Ngày 19 tháng năm 1970, ông được thăng cấp Thiếu tướng. Đến ngày 1 tháng 11 năm 1972, ông được thăng cấp Trung tướng tại nhiệm

Tháng 3 năm 1974, ông kiêm nhiệm chức Tham mưu trưởng Bộ Tổng tham mưu thay thế Trung tướng Nguyễn Văn Mạnh được cử làm Tổng Tham mưu phó đặc trách An ninh Lãnh thổ.
1975

Sáng ngày 28 tháng 4, ông được cử Xử lý Thường vụ chức vụ Tổng tham mưu trưởng (khi Đại tướng Cao Văn Viên được Tổng thống Trần Văn Hương chấp thuận cho từ nhiệm và giải ngũ). Sau đó, ngày 29 tháng 4 bàn giao lại cho Trung tướng Vĩnh Lộc (Do Tổng thống Dương Văn Minh bổ nhiệm). Lúc 11 giờ 30 cùng ngày, ông di tản khỏi Việt Nam. Sau đó, sang định cư tại Tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ.

Ngày 22 tháng 3 năm 2015, ông từ trần tại nơi định cư, thọ 86 tuổi.
———————-
Bách Khoa Toàn Thư