Tr. Tướng Nguyễn Đức Thắng

Nguyễn Đức Thắng (1930-), nguyên là tướng lĩnh gốc Pháo binh của Quân lực Việt Nam Cộng hòa, mang quân hàm Trung tướng. Ông xuất thân từ trường sĩ quan trừ bị nhưng theo quy chế hiện dịch, được Quốc gia Việt Nam với sự hỗ trợ của Quân đội Pháp mở ra 1 khoá duy nhất tại Bắc phần. Ông đã phục vụ chuyên ngành này hầu hết trong suốt thời gian tại ngũ. Ông được đánh giá là một vị tướng giỏi về Pháo binh và là một trong 4 vị tướng thanh liêm của Quân lực Việt Nam Cộng hòa.
Tiểu sử & Binh nghiệp     thang

Ông sinh vào tháng 1 năm 1930 tại Cao Bằng, vùng tây bắc Bắc phần, trong một gia đình trung lưu.

Ông đã học Trung học phổ thông chương trình Pháp tại trường Lycėe Albert Saraut Hà Nội, tốt nghiệp với bằng Tú tài toàn phần (Part II). Sau này, trong đời sống quân ngũ, ông luôn trau dồi văn hóa. Nên sau khi được giải ngũ, ông học tiếp lên chương trình đại học.

Cuối tháng 9 năm 1951, thi hành lệnh động viên của Quốc gia Việt Nam, ông nhập ngũ vào Quân đội Quốc gia, mang số quân: 50/300.515. Theo học khoá 1 Lê lợi tại trường Sĩ quan Trừ bị Nam Định (khai giảng ngày 1 tháng 10 năm 1951). Sau 2 tuần thụ huấn, cùng 18 khoá sinh được chuyển vào trường Sĩ quan Trừ bị Thủ Đức khoá 1 Lê Văn Duyệt (khai giảng cùng ngày với trường Nam Định) để tiếp tục theo học ngành chuyên môn Pháo binh (mãn khoá ngày 11 tháng 6 năm 1952). Tốt nghiệp với cấp bậc Thiếu úy Pháo binh. Ông được chuyển đi làm sĩ quan Tiền sát Pháo binh thuộc Đại đội 2, Tiểu đoàn 54 Việt Nam, đồn trú tại Ninh Giang do Đại úy Nguyễn Văn Huấn (khoá 3 Võ bị Đà Lạt, sau cùng là Đại tá Chỉ huy phó Trung tâm Huấn luyện Quốc gia Quang Trung) làm Tiểu đoàn trưởng. Tháng 2 năm 1953, ông được thăng cấp Trung úy và lên làm Đại đội trưởng.

Tháng 10 năm 1954, sau Hiệp định Genève, ông được thăng cấp Đại úy và được cử làm Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2 Pháo binh (thành lập ngày 1/2/1953 tại Đệ nhị Quân khu Trung Việt, Huế).
Quân đội Việt Nam Công hoà

Tháng 8 năm 1955, ông được thăng cấp Thiếu tá và nhận lệnh bàn giao Tiểu đoàn 2 lại cho Đại úy Trần Văn Cẩm (sau cùng là Chuẩn tướng Tư lệnh phó Quân đoàn II). Đến đầu năm 1958, ông được thăng cấp Trung tá, chuyển về Liên trường Võ khoa Thủ Đức giữ chức vụ Trưởng khối Huấn luyện.

Đầu năm 1961, ông được bổ nhiệm chức vụ Tư lệnh Sư đoàn 1 bộ binh thay thế Đại tá Tôn Thất Xứng, đến tháng 2 ông được thăng cấp lên Đại tá tại nhiệm. Tháng 10 cùng năm, nhận lệnh bàn giao Sư đoàn 1 cho Đại tá Nguyễn Văn Thiệu, chuyển nhiệm vụ sang Tư lệnh Sư đoàn 5 bộ binh thay thế Thiếu tướng Trần Ngọc Tám.

Cuối năm 1962, một lần nữa bàn giao Sư đoàn 5 lại cho Đại tá Thiệu, ông được chuyển về Bộ Tổng Tham mưu giữ chức Trưởng phòng Kế hoạch Hành quân. Qua giữa năm 1964, ông được chuyển giữ chức Trưởng phòng 3 Bộ Tổng tham mưu, thay thế Đại tá Đặng Văn Quang đi nhận chức Tư lệnh Sư đoàn 21 bộ binh. Tháng 8 cùng năm, ông được vinh thăng cấp Chuẩn tướng tại nhiệm.

Tháng 9 năm 1965, ông tham chính làm Uỷ viên Xây dựng Nông thôn trong Nội các Chính phủ Nguyễn Cao Kỳ. Ngày 1 tháng 11 cùng năm ông được vinh thăng cấp Thiếu tướng.

Đầu năm 1966 và tháng 3 năm 1967, ông được cử tháp tùng Phái đoàn Chính phủ do Trung tướng Thiệu và Thiếu tướng Kỳ làm trưởng và phó đoàn, tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Honolulu với Tổng thống Hoa Kỳ Lyndon Baines Johnson. Tháng 11 năm 1967, ông chính thức giữ chức vụ Tổng trưởng Xây dựng Nông thôn trong Nội các Chính phủ Nguyễn Văn Lộc.

Trung tuần tháng 2 năm 1968, bàn giao Bộ Xây dựng Nông thôn lại cho Trung tướng Nguyễn Bảo Trị, để đi nhận chức vụ Tư lệnh Quân đoàn IV & Vùng 4 Chiến thuật. Đến tháng 6, ông được vinh thăng cấp Trung tướng. Tháng 8 cùng năm, bàn giao Quân đoàn IV lại cho Trung tướng Nguyễn Văn Là, chuyển về Trung ương nhận chức vụ Chỉ huy trưởng Pháo binh Trung ương. Tháng 6 năm 1969, chuyển về Bộ Tổng tham mưu giữ chức Phụ tá Kế hoạch cho Tổng Tham mưu trưởng.

Đầu năm 1973, ông xin nghỉ dài hạn không lương để học tiếp chương trình Đại học lấy bằng Cử nhân. Sau đó, cùng năm ông được giải ngũ với lý do đáo hạn tuổi.
975
Sau ngày 30 tháng 4, ông cùng gia đình định cư tại Tiểu bang Connecticut, Hoa Kỳ
————————–
BÁCH KHOA TOÀN THƯ