Tr.Tướng Nguyễn Văn Mạnh

Nguyễn Văn Mạnh (1921-1994) nguyên là tướng lĩnh của Quân lực Việt Nam Cộng hòa, mang quân hàm Trung tướng. Xuất thân từ khoá đầu tiên tại Trường Võ bị được quân đội Pháp mở ra ở Huế, nhằm đào tạo sĩ quan người Việt. Chuyên môn quân sự của ông là bộ binh ngành Tham mưu. Ông đã từng Tư lệnh Sư đoàn bộ binh, Tư lệnh Quân đoàn & Quân khu. Tuy nhiên, trong suốt thời gian phục vụ Quân đội, đa phần ông đều nhận lãnh những chức vụ về lĩnh vực Tham mưu. Trọng trách sau cùng của ông là Tổng Tham mưu Phó Bộ Tổng Tham mưu.
Tiểu sử & Học vấn    manh

Ông sinh tháng 3-1921 tại Thừa Thiên, miền trung Việt Nam.

Ông đã Tốt nghiệp Phổ Thông Trung học ở Huế. Sau đó học Cán Sự Trường Canh nông, Huế. Sau khi tốt nghiệp, tùng sự tại Ty Canh nông Huế.
Binh nghiệp

Năm 1948: Ông nhập ngũ vào Quân đội Liên Hiệp Pháp mang số quân: 41/200.248. Theo học khoá 1 Bảo Đại (sau cải danh thành khoá Phan Bội Châu Trường Võ Bị Huế (khai giảng: 1/10/1948, mãn khoá: 1/6/1949). Tốt nghiệp với cấp bậc Thiếu úy.
Quân đội Quốc gia

Năm 1953: Sau 3 năm sát nhập vào Quân đội Quốc gia. Đầu năm, ông được thăng cấp Trung úy, theo học khoá 1 Biệt Kích tại Trung tâm Huấn luyện Biệt động đội tại Vạt Cháy (Bãi Cháy), Hòn Gai, Quảng Yên. Mãn khoá học, làm Chánh văn phòng Tư lệnh Đệ nhị Quân khu Trương Văn Xương (nguyên là sĩ quan cao cấp của Giáo phái Cao Đài, chuyển hoá sang phục vụ Quân đội Quốc gia).

Năm 1954: Thăng cấp Đại úy làm Trưởng phòng 3 Đệ nhị Quân khu Trung Việt vẫn do Đại tá Xương làm Tư lệnh.
Quân đội Việt Nam Cộng hòa

Năm 1955: Tháng 3, thăng cấpThiếu tá làm Trưởng phòng 3 Bộ Tổng Tham mưu.

Năm 1958: Ông được thăng cấp lênTrung tá chuyển đi làm Tham mưu Trưởng Quân đoàn II thay thế Trung tá Trang Văn Chính (sau là Đại tá Cục Trưởng Cục An Ninh Quân đội).

Năm 1959: Bàn giao chức Tham mưu trưởng Quân đoàn II lại cho Đại tá Nguyễn Hữu Có.

Năm 1962: Thăng cấp Đại tá làm Chánh chủ khảo kỳ thi mãn khoá 2 Nhân vị Sĩ Quan Hiện dịch Đặc Biệt tại Trường Hạ sĩ quan Đồng Đế, Nha Trang (khai giảng: 27/2/1961, mãn khoá: 31/1/1962. Tốt nghiệp khoá này, về sau có nhiều sĩ quan cấp tá chỉ huy xuất sắc, tiêu biểu là Đại tá Hồ Ngọc Cẩn, sau cùng là Tỉnh trưởng kiêm Tiểu khu trưởng Chương Thiện).

Năm 1964: Đầu năm, ôn được nhận chức Tham mưu trưởng Quân đoàn III & Vùng 3 Chiến Thuật. Đầu Tháng 10, bàn giao chức Tham mưu trưởng lại cho Trung tá Đồng Văn Khuyên (sau là Trung tướng Tổng tham mưu phó).

Năm 1965: Tháng 5, ông được bổ nhiệm chức vụ Tư lệnh Sư đoàn 10 Bộ binh (sau cải danh thành Sư đoàn 18) tân lập tại Xuân Lộc, Long Khánh. Ba tháng sau, ngày 20/8, ông đi nhận chức Tư lệnh Sư đoàn 23 bộ binh, (hoán chuyển nhiệm vụ với Chuẩn tướng Lữ Mộng Lan (Lữ Lan) về làm Tư lệnh Sư đoàn 10). Ngày 1-11 cùng năm, ông được vinh thăng Chuẩn tướng.

Năm 1966: Tháng 11, ông đi nhân chức Quyền Tư lệnh Quân đoàn IV & Vùng 4 chiến thuật (thay thế Trung tướng Đặng Văn Quang tham chính với chức Tổng uỷ viên Kế hoạch trong Nội các Thủ tướng Nguyễn Cao Kỳ).

Năm 1967: Vinh thăng Thiếu tướng, chính thức giữ được bổ nhiệm chức Tư lện Quân đoàn IV & Vùng 4 chiến thuật.

Năm 1968: Tháng 2, bàn giao Quân đoàn IV lại cho Thiếu tướng Nguyễn Đức Thắng. Kế đó, đầu tháng 3 ôn được bổ nhiệm chức vụ Tổng thanh tra Quân lực tại Bộ Tổng tham mưu.

Năm 1969: Tháng 7, chuyển công tác giữ chức Tham mưu trưởng Bộ Tổng tham mưu (thay thế Thiếu tướng Trần Thanh Phong tham chính với chức Tổng Trưởng Xây dựng Nông thôn trong Nội các Thủ tướng Trần Thiện Khiêm).

Năm 1970: Ông được vinh thăng Trung tướng.

Năm 1972: Ông được giao kiêm Chủ tịch Ủy ban Điều hành Quân viện Thế giới Tự Do (thay thế Trung tướng Trần Ngọc Tám đi làm Đại Sứ Việt Nam Cộng hòa tại Thái Lan).

Năm 1974: Đầu tháng 3, được lệnh bàn giao chức Tham mưu trưởng lại cho Trung tướng Đồng Văn Khuyên (Tổng cục Trưởng Tổng cục Tiếp vận) kiêm nhiệm. Kế đó, ông được chỉ định giữ chức Tổng Tham mưu Phó Bộ Tổng tham mưu đặc trách An Ninh Phát triển và kiêm Tư lệnh Địa phương quân và nghĩa quân (thay thế Trung tướng Nguyễn Văn Là được xét cho giải ngũ).
1975

Sau ngày 30/4 di tản khỏi Việt Nam, sang định cư tại Louisia rồi chuyển qua San Jose, California, Hoa Kỳ.

Từ trần tại nơi định cư ngày 26/8/1994. Hưởng thọ 73 tuổi.
———————–
BÁCH KHOA TOÀN THƯ

Advertisements