Tr. Tướng Nguyễn Xuân Thịnh

Nguyễn Xuân Thịnh (1929-1998) nguyên là một tướng lĩnh của Quân lực Việt Nam Cộng hòa cấp bậc Trung tướng. Xuất thân từ trường Võ bị Liên quân. Chuyên môn quân sự của ông là Pháo Binh. Trong suốt chiều dài 25 năm phục vụ trong Quân đội, có 9 năm ông chuyển ngành đi làm chỉ huy các đơn vị bộ binh. Thời gian còn lại ông hoàn toàn phục vụ cho chuyên ngành của mình. Ông là một sĩ quan rất có ý thức về trách nhiệm, luôn làm tròn trọng trách của mình ở bất cứ một chức vụ nào khi đã được giao phó.
Tiểu sử & Binh nghiệp     thinh

Ông sinh vào tháng 1 năm 1929 trong một gia đình gia giáo khá giả tại Hưng Yên, Bắc phần. Năm 1949, ông tốt nghiệp Trung học Phổ thông chương trình Pháp tại Hà Nội với văn bằng Tú tài.
Quân đội quốc gia Việt Nam

Cuối tháng 9 năm 1950, thi hành lệnh động viên của Quốc trưởng Bảo Đại, ông nhập ngũ vào Quân đội Quốc gia, mang số quân: 49/300.365. Theo học khóa 3 Trần Hưng Đạo Trường Võ Bị Liên Quân Đà Lạt, khai giảng ngày 1 tháng 10 năm 1950. Ngày 25 tháng 6 năm 1951 tốt nghiệp với cấp bậc Thiếu úy hiện dịch. Ra trường ông được chọn về ngành Pháo binh. Tiếp tục theo học lớp căn bản Pháo binh tại Trung tâm Huấn luyện Pháo binh ở Phú Lợi, Bình Dương, tháng 1 năm 1952 mãn khóa. Sau đó ông được chuyển đi làm Trung đội trưởng thuộc Pháo đội 3 đồn trú tại Bắc Ninh.

Tháng 2 năm 1953, ông được thăng cấp Trung úy, được cử giữ chức Pháo đội trưởng Pháo đội 1, đồn trú ở Vân Trì. Tháng 5 cùng năm, Pháo đội 1 di chuyển từ Vân Trì về Bắc Não. Ông chuyến sang làm Pháo đội trưởng Pháo đội 2, hoán chuyển nhiệm vụ với Trung úy Lâm Quang Thi về làm Pháo đội trưởng Pháo đội 1. Tháng 10 năm 1954, ông được thăng cấp Đại úy, được cử làm Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3 Pháo binh.
Quân đội Việt Nam Cộng hòa

Cuối năm 1955, sau khi chuyển qua quy chế Quân đội Việt Nam Cộng hòa, ông được thăng cấp Thiếu tá và chuyển đi phục vụ tại Liên trường Võ Khoa Thủ Đức. Thượng tuần tháng 2 năm 1959, ông được cử đi du học khóa 2 lớp Sĩ quan Tiền sát Pháo binh tại trường Pháo binh và Vũ khí (Artillery and Missile School), Fort Still, Oklahoma, Hoa Kỳ. Hai tháng sau mãn khóa về nước tiếp tục phục vụ ở Liên trường Võ khoa. Tháng 10 cùng năm, ông được thăng cấp Trung tá tại nhiệm. Năm 1960, ông được cử làm Chỉ huy trưởng Pháo binh trong Bộ tư lệnh Hành quân do Trung tướng Dương Văn Minh làm Tư lệnh. Cuối năm 1962, ông được đi du học khóa Chỉ huy & Tham mưu tại trường Chỉ huy & Tham mưu (The Command and Generreral Staff College), Fort Leavnworth, Kansas, Hoa Kỳ. Thượng tuần tháng 5 năm 1963, mãn khoá về nước được cử làm Tư lệnh phó Sư đoàn 23 bộ binh. Tháng 11 cùng năm, ông được thăng cấp Đại tá tại nhiệm.

Đầu tháng 10 năm 1964, ông Xử lý Thường vụ chức Tư lệnh Sư đoàn 23 bộ binh (khi Chuẩn tướng Hoàng Xuân Lãm nhận sự vụ lệnh đi làm Tư lệnh Sư đoàn 2 bộ binh), cho tới khi Đại tá Lữ Lan về nhận chức Tư lệnh Sư đoàn vào ngày 14 tháng 10. Sau đó 10 ngày (24-10), ông được bổ nhiệm chức vụ Tư lệnh Sư đoàn 22 bộ binh thay thế Trung tá Nguyễn Văn Hiếu đi làm Tham mưu trưởng Quân đoàn II & Vùng 2 Chiến thuật. Ngày 1 tháng 11 cùng năm ông được thăng cấp Chuẩn tướng tại nhiệm.

Ngày 1 tháng 3 năm 1965, ông nhận lệnh bàn giao Sư đoàn 22 lại cho Đại tá Nguyễn Thanh Sằng (nguyên Tư lệnh Sư đoàn 25 bộ binh) để đi nhận chức Tư lệnh phó phó Lãnh thổ Quân đoàn III & Vùng 3 Chiến thuật. Tháng 1 năm 1968, ông được bổ nhiệm chức Tư lệnh Sư đoàn 25 bộ binh thay thế Thiếu tướng Phan Trọng Chinh, tướng Chinh trở về làm Tư lệnh phó Lãnh thổ Quân đoàn III. Ngày 19 tháng 6 cùng năm ông được thăng cấp Thiếu tướng tại nhiệm. Đến ngày 1 tháng 7 năm 1971, ông được thăng cấp Trung tướng.

Tháng giêng năm 1972, ông chính thức bàn giao Sư đoàn 25 lại cho Đại tá Lê Văn Tư (nguyên Tỉnh trưởng kiêm Tiểu khu trưởng Tiểu khu Gia Định). Một tháng sau, ông được bổ nhiệm làm Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Pháo binh Trung ương thay thế Chuẩn tướng Phan Đình Soạn đi làm Tư lệnh phó Hành quân Quân đoàn I.

Cùng lúc này các vị sĩ quan Tham mưu của Bộ chỉ huy Pháo binh gồm có:
-Đại tá Dương Thái Đồng Chỉ huy phó (sinh 1930 tại Lạng Sơn, khoá 5 Đà Lạt)
-Đại tá Phan Đình Tùng Phụ tá Chỉ huy trưởng (sinh 1933 tại Thừa Thiên, khoá 5 Đà Lạt. Em ruột Thiếu tướng Phan Đình Niệm Tư lệnh Sư đoàn 22 bộ binh).

1975

Sau ngày 30 tháng 4, ông di tản sang Mỹ định cư tại Hawthorn, California.

Ngày 8 tháng 4 năm 1998, ông từ trần tại nơi định cư. Hưởng thọ 69 tuổi.
——————
BÁCH KHOA TOÀN THƯ