Tr.Tướng Phan Trọng Chinh

Phan Trọng Chinh (1931-2014) nguyên là tướng lĩnh của Quân lực Việt Nam Cộng hòa, cấp bậc Trung tướng. Xuất thân từ trường Võ bị Quốc gia. Ra trường phục vụ trong Binh chủng Nhảy dù. Cuối năm 1960, tham gia cuộc đảo chính do Đại tá Nguyễn Chánh Thi cầm đầu. Cuộc đảo chính thất bại, bị cầm tù cho đến sau cuộc chính biến 1963, được tha và phục hồi quân ngũ. Tuy nhiên, Bộ Tổng tham mưu đã chuyển ông sang lĩnh vực khác. Ông là người giữ chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục Quân huấn thời gian lâu nhất (1969-1974). Là một trong số tướng lĩnh được xem là thanh liêm và trong sạch: Nhất Thắng, Nhì Chinh, Tam Thanh, Tứ Trưởng (*).
Tiểu sử & Binh nghiệp        chinh

Ông sinh vào tháng 2-1931 tại Bắc Ninh trong một gia đình có truyền thống Quân nhân. Thân phụ ông là sĩ quan cấp tá phục vụ trong Quân đội Pháp và Quân đội Quốc gia. Ông đã tốt nghiệp Trung học phổ thông chương trình Pháp tại Hà Nội với văn bằng Tú tài I (Part I).

Cuối tháng 6 năm 1951, thi hành lệnh động viên, ông nhập ngũ vào Quân đội Quốc gia, mang số quân: 51/400.542. Theo học khóa 5 Hoàng Diệu tại trường Võ bị Liên quân Đà Lạt, khai giảng ngày 1 tháng 7 năm 1951. Ngày 24 tháng 4 năm 1952 mãn khóa, tốt nghiệp với cấp bậc Thiếu úy hiện dịch. Ra trường, ông được tuyển thẳng vào đơn vị Nhảy dù với chức vụ Trung đội trưởng. Giữa năm 1953, ông được thăng cấp Trung úy, giữ chức Đại đội trưởng. Tháng 9 năm 1954, ông được thăng cấp Đại úy và được cử làm Tiểu đoàn trưởng đầu tiên của Tiểu đoàn 3 Nhảy dù.
Quân đội Việt Nam Cộng hòa

Tháng 9 năm 1956, sau một năm sát nhập vào Quân đội Việt Nam Cộng hòa, ông nhận lệnh bàn giao Tiểu đoàn 3 Nhảy dù lại cho Thiếu tá Nguyễn Văn Lộc. Ngay sau đó ông được thăng cấp Thiếu tá lên làm Tham mưu trưởng Liên đoàn Nhảy dù.

Tháng 6 năm 1960, bàn giao chức Tham mưu trưởng Lữ đoàn Dù (cải danh từ Liên đoàn thành Lữ đoàn ngày 26 tháng 10 năm 1959). Hạ tuần tháng 10 cùng năm ông đi nhận chức Chỉ huy trưởng Biệt động quân thay thế Thiếu tá Lữ Đình Sơn. Ngày 11 tháng 11 cuối năm tham gia cuộc đảo chính do Đại tá Nguyễn Chánh Thi cầm đầu, ông bị bắt giữ khi cuộc đảo chính đang xảy ra.

Tháng 7 năm 1963, bị Tòa án Mặt trận Sài Gòn tuyên phạt mức án 18 năm tù, tháng 10 bị đưa đi thọ hình ở Côn Sơn. Sau ngày đảo chính 1 tháng 11 năm 1963 ông được trả tự do, về lại quân đội phục hồi cấp bậc cũ. Tháng 12 cuối năm được thăng cấp Trung tá, được cử lên Cao nguyên làm Tỉnh trưởng Pleiku thay thế Trung tá Phạm Văn Út.

Sau cuộc chỉnh lý của tướng Nguyễn Khánh ở Sài Gòn ngày 30 tháng 1 năm 1964. Tháng 3 năm 1964, ông được lệnh bàn giao chức vụ Tỉnh trưởng Pleiku lại cho Phó Tỉnh trưởng Nội an Võ Văn Ba để về Bộ Tổng tham mưu chờ nhận nhiệm vụ mới. Tháng 6 năm 1965, ông được thăng cấp Đại tá và được bổ nhiệm làm Tư lệnh Sư đoàn 25 bộ binh thay thế Chuẩn tướng Nguyễn Thanh Sằng chuyển ra miền Trung làm Tư lệnh Sư đoàn 22 bộ binh. Ngày 19 tháng 5 năm 1966, ông được thăng cấp Chuẩn tướng tại nhiệm.

Thượng tuần tháng giêng năm 1968, ông được cử làm Tư lệnh Phó Quân đoàn III & Vùng 3 Chiến thuật, hoán chuyển nhiệm vụ với Chuẩn tướng Nguyễn Xuân Thịnh thay ông làm Tư lệnh Sư đoàn 25. Sau đó, ông được thăng cấp Thiếu tướng tại nhiệm. Tháng 2 năm 1969, chuyển về Bộ Tổng tham mưu ông được bổ nhiệm làm Tổng cục trưởng Tổng cục Quân huấn. Ngày 24 tháng 4 năm 1970, Chủ tọa lễ mãn khóa 5/69 sĩ quan Nữ quân nhân và gắn cấp bậc Chuẩn úy cho Thủ khoa Đinh Thị Kim Nga. Qua đầu năm 1972, ông được kiêm Phụ tá Quân huấn Tổng tham mưu trưởng. Ngày 19 tháng 6 năm 1973, ông được thăng cấp Trung tướng tại nhiệm.

Đầu năm 1974, ông được bổ nhiệm chức Chỉ huy trưởng Trường Chỉ huy & Tham mưu. Hoán chuyển nhiệm vụ với Trung tướng Nguyễn Bảo Trị trở về Trung ương làm Phụ tá Quân huấn cho Tổng tham mưu trưởng kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Quân huấn.
1975

Sau ngày 30 tháng 4, ông định cư tại Rockville, Maryland, Hoa Kỳ.

Ngày 17 tháng 11 năm 2014, ông từ trần tại nơi định cư, hưởng thọ 83 tuổi.
——————–
BÁCH KHOA TOÀN THƯ

Advertisements