Tr.T.Huấn Luyện Quang Trung

222px-Hiệu_kỳ_Trung_tâm_Huấn_luyện_Quang_Trung

Trung tâm Huấn luyện Quang Trung (tiếng Anh: Quang Trung National Training Center, QTNTC) là một Quân trường cấp Quốc gia, trực thuộc Tổng cục Quân huấn trong hệ thống điều của Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng hòa, tồn tại từ 1953 đến 1975. Trung tâm tọa lạc tại địa phận Quán Tre, quận Hóc Môn, tỉnh Gia Định với mục đích đào tạo quân nhân cho QLVNCH.
Lược sử

Trung tâm được thành lập ngày 1/4/1953 với danh xưng ban đầu là Trung tâm Huấn luyện Quán Tre. Trên danh nghĩa là Quân trường của Quân đội Quốc gia nhưng vẫn do Quân đội Pháp điều hành huấn luyện và Chỉ huy trưởng. Đến năm 1954 mới chuyển cho Quân đội Quốc gia điều hành và huấn luyện.

Ngày 1/6/1955, Trung tâm được đổi tên thành Trung tâm Huấn luyện số 1. Ngày 1/6/1957, để kỷ niệm vị Anh Hùng Dân tộc vua Quang Trung, Tổng thống Ngô Đình Diệm ra quyết định cải danh Trung tâm thành Trung tâm Huấn luyện Quốc gia Quang Trung.

Trung tâm Huấn luyện Quang Trung là xương sống của Quân đội. Chuyên đào tạo và huấn luyện tới 80% các binh sĩ tình nguyện và tân binh quân dịch, cung cấp cho các quân, binh chủng trong Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Thông thường các khoá sinh được huấn luyện trong thời gian là 3 tháng.

Đảm nhận huấn luyện giai đoạn 1 (căn bản quân sự) cho các khoá sinh để sau đó gởi đến Trường chuyên môn, Trường Bộ binh hoặc Trường Hạ sĩ quan học tiếp giai đoạn 2 để trở thành sĩ quan và hạ sĩ quan. Ngoài ra Trung tâm còn huấn luyện các khoá học do Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Quân huấn giao phó.

Có những giai đoạn Trung tâm cùng với Trung tâm Huấn luyện Quốc gia Lam sơn đảm nhận luôn việc đào tạo Hạ sĩ quan (Quang Trung trách nhiệm Quân khu 3 và 4, Lam Sơn trách nhiệm Quân khu 2 và 1, thời gian khoá sinh thụ huấn là 6 tháng)

Trung tâm Huấn luyện Quang Trung đã tròn trách nhiệm của mình cho đến 30/4/1975 thì chấm dứt nhiệm vụ.
Chỉ huy trưởng qua các thời kỳ
Kể từ ngày thành lập đến sau cùng, trải qua 12 vị Chỉ huy trưởng:
*Cấp bậc khi nhậm chức
TT Cấp bậc* Họ & Tên Tại chức Chú thích
1
Trung tá
Trần Tử Oai
Võ bị Tong Sơn Tây
01/1954-12/1956
Sau cùng là Tổng trưởng Thông tin. Giải ngũ năm 1965 ở cấp Thiếu tướng
2
Trung tướng
Nguyễn Ngọc Lễ
Hạ sĩ quan Pháp
12/1956-01/1958
Giải ngũ năm 1965
3
Thiếu tướng
Mai Hữu Xuân
Liêm phóng Pháp
01/1958-11/1963
Sau cùng giữ chức Phụ tá Tổng tư lệnh Quân lực (Tổng tham mưu trưởng). Giải ngũ năm 1965 ở cấp Trung tướng
4
Đại tá
Đặng Thanh Liêm
Võ bị Viễn Đông
11/1963-02/1964
Sau cùng giữ chức Tư lệnh Sư đoàn 5 BB. Giải ngũ năm 1965 ở cấp Thiếu tướng
5
Trung tá
Phạm văn Liễu
Địa phương Bắc Việt
02/1964-03/1964
Sau cùng giữ chức Tham vấn Hoà đàm Paris. Giải ngũ cấp Đại tá
6
Đại tá
Nguyễn Thanh Sằng
Võ bị Huế K2
03/1964-07/1964
Sau cùng là Thiếu tướng Tư lệnh phó Quân đoàn IV. Giải ngũ năm 1973
7
Trung tá
Vũ Ngọc Tuấn
Sĩ quan Thủ Đức
07/1964-10/1964
Sau cùng là Đại tá Tham mưu trưởng Quân đoàn III
8
Thiếu tướng
Nguyễn Văn Vỹ
Võ bị Tong Sơn Tây
10/1964-11/1966
Sau cùng giữ chức Tổng trưởng Quốc phòng. Giải ngũ năm 1973
9
Đại tá
Lê Ngọc Triển
Võ bị Huế K2
11/1964-08/1969
Sau cùng là Thiếu tướng Tham mưu phó Bộ Tổng tham mưu
10
Thiếu tướng
Hoàng Văn Lạc
Võ bị huế K2
08/1969-01/1973
Sau cùng là Thiếu tướng Tư lệnh phó Lãnh thổ Quân khu 1
11
Thiếu tướng
Phạm Văn Phú
Võ bị Đà Lạt K8
01/1973-11/1974
Sau cùng là Thiếu tướng Tư lệnh Quân đoàn II. Tự sát ngày 30/4/1975
12
Thiếu tướng
Trần Bá Di
Võ bị Đà Lạt K5
11/1974-04/1975 Chỉ huy trưởng sau cùng

Advertisements