Tr. Tướng Nguyễn Văn Minh

Nguyễn Văn Minh (1929-2006) nguyên là tướng lĩnh bộ binh của Quân lực Việt Nam Cộng hòa, cấp bậc Trung tướng. Xuất thân từ trường Võ bị Liên quân. Ông nguyên Tư lệnh Quân đoàn III & Quân khu 3 chiến thuật, 2 lần Tư lệnh Biệt khu Thủ đô, một địa bàn mà trong đó tất cả các cơ quan đầu não của chính quyền và quân đội Việt Nam Cộng hòa đều tập trung tại đây. Bấy giờ, giới quân nhân đặt cho ông biệt danh là “Minh đờn” do khả năng trình diễn bằng guitare của ông để phân biệt với một số tướng lĩnh khác cùng tên như tướng Dương Văn Minh (biệt danh “Minh lớn”), tướng Trần Văn Minh Lục quân (biệt danh “Minh nhỏ”) và tướng Trần Văn Minh Không quân (biệt danh “Minh đen”).
Thân thế và bước đầu binh nghiệp         nvanminh

Ông sinh vào tháng 2 năm 1929 tại Sài Gòn trong một gia đình khá giả. Ông đã tốt nghiệp Trung học Đệ nhị cấp.

Năm 1951, thi hành lệnh động viên ông nhập ngũ vào Quân đội Quốc gia Việt Nam. Ông được trúng tuyển theo học khoá 4 Lý Thường Kiệt tại trường Võ bị Liên quân Đà Lạt khai giảng ngày 1 tháng 4 năm 1951. Ngày 1 tháng 12 năm 1951 tốt nghiệp với cấp bậc Thiếu úy hiện dịch, ông được bổ nhiệm làm Trung đội trưởng Trung đội bộ binh thuộc Tiểu đoàn khinh quân Việt Nam. Năm 1953, ông được thăng cấp Trung úy, giữ chức vụ Đại đội trưởng. Năm 1954, được thăng cấp Đại úy tại nhiệm.

Tháng 8 năm 1955, ông được thăng cấp Thiếu tá, và được cử làm Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 61 Việt Nam, kiêm Quận trưởng Đức Hòa, tỉnh Chợ Lớn. Sau cuộc bầu cử Quốc hội Lập hiến và Tổng thống Việt Nam Cộng hòa cuối năm 1955, ông được đề cử chức Tỉnh trưởng Sa Đéc sau khi bàn giao quận Đức Hoa lại cho Thiếu tá Đỗ Kiến Nhiễu.[1] Cuối năm 1959, ông được thăng cấp Trung tá tại nhiệm.

Khi đảo chính 1960 nổ ra, ông đã có những động thái ủng hộ phe đảo chính. Vì vậy ông bị thuyên chuyển đi làm Tỉnh trưởng An Giang.[2
Quan lộ hạnh thông

Khi cuộc đảo chính 1 tháng 11 năm 1963 nổ ra, ông được các tướng lĩnh chỉ huy đảo chính chỉ định làm Chỉ huy trưởng Lữ đoàn B Cà Mau thuộc Sư đoàn 21 Bộ binh. Ngày 2 tháng 11 ông được đặc cách thăng cấp Đại tá.

Trung tuần tháng 3 năm 1965, ông được bổ nhiệm làm Tư lệnh Sư đoàn 21 Bộ binh. Ngày 1 tháng 11 cùng năm, thăng cấp Chuẩn tướng. Tháng 1 năm 1968, thăng cấp Thiếu tướng tại nhiệm. Thời gian ông giữ chức Tư lệnh Sư đoàn, Sư đoàn 21 được cố vấn Mỹ nhận xét “do sự lãnh đạo và tài khéo của Tư lệnh, Thiếu tướng Nguyễn Văn Minh. Sư đoàn này là một lực lượng chiến đấu dũng mãnh, và được chỉ huy cách đầy đủ.”[2]

Tháng 6 năm 1968, ông được thuyên chuyển về Thủ Đô nhận chức vụ Tư lệnh Biệt khu Thủ đô thay Đại tá Nguyễn Văn Giám (bị thương trong vụ trực thăng Mỹ bắn lầm tại Chợ Lớn vào ngày 2 tháng 6 năm 1968).

Thượng tuần tháng giêng năm 1971, bàn giao Biệt khu Thủ đô lại cho Phó Đô đốc Chung Tấn Cang. Hạ tuần tháng 2 ông được bổ nhiệm vào chức vụ Tư lệnh Quân đoàn III & Quân khu 3 thay thế Trung tướng Đỗ Cao Trí bị tử nạn trực thăng ngày 23 tháng 2 năm 1971 tại Tây Ninh. Tuy nhiên, trong vai trò Tư lệnh Quân đoàn, ông bị nhận xét là “thái độ lúng túng trong chức vụ chỉ huy cao cấp và trí hiểu biết hạn hẹp về chiến lược”[2]

Ngày 1 tháng 11 năm 1972, ông được thăng cấp Trung tướng. Cuối tháng 10 năm 1973, ông được chuyển công tác nhận chức Chỉ huy trưởng Trường Bộ binh Thủ Đức sau khi bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng trường Bộ binh lại cho Trung tướng Nguyễn Vĩnh Nghi. Một năm sau, ông được chuyển nhiệm vụ sang làm Tổng Thanh tra QLVNCH.

Ngày 24 tháng 3 năm 1975, ông được tái bổ nhiệm làm Tư lệnh Biệt khu Thủ đô kiêm Tổng trấn Đô Thành Sài Gòn, Chợ Lớn. Tuy nhiên, đến ngày 28 tháng 4 năm 1975, ông đào nhiệm và di tản sang Hoa Kỳ.[3].
Cuộc sống cuối đời

Sau khi đến Hoa Kỳ, ông định cư tại San Diego California, Hoa Kỳ.

Ngày 24 tháng 11 năm 2006, ông từ trần tại nơi định cư, thọ 77 tuổi.
———————
BÁCH KHOA TOÀN THƯ