Tr.Tướng Cao Hảo Hớn

caohuhon

Cao Hảo Hớn (1926-2010) nguyên là một một tướng lĩnh bộ binh của Quân lực Việt Nam Cộng hòa, cấp bậc Trung tướng. Xuất thân từ khoá đầu tiên tại trường Võ bị Liên quân do Pháp mở ra tại Cao nguyên Trung phần, nhằm đào tạo sĩ quan người Việt để phục vụ cho Quân đội Liên hiệp pháp. Trong thời gian tại ngũ ông đã tuần tự giữ chức vụ chỉ huy từ cấp Trung đội, Đại đội, Tiểu đoàn, Trung đoàn. Rồi lên đến Chỉ huy Sư đoàn bộ binh. Sau được chuyển sang lĩnh vực Tham mưu. Ông đã làm tròn trách nhiệm của mình cho đến ngày Việt Nam Cộng hòa sụp đổ.
Tiểu sử & Binh nghiệp

Ông sinh vào tháng 10 năm 1926 trong một gia đình quan lại khá giả tại Gia Định, miền đông Nam phần. Ông là học sinh trường Trung học Petrus Ký, Sài Gòn. Năm 1945 ông tốt nghiệp Trung học Đệ nhất cấp chương trình Pháp với văn bằng Thành Chung.

Năm 1946, ông tình nguyện nhập ngũ vào Quân đội Pháp tại Đông Dương, mang số quân: 46/103.073. Được tuyển chọn theo học khóa đầu tiên mang tên Nguyễn Văn Thinh ở trường Võ Bị Liên quân Viễn Đông Đà Lạt, khai giảng ngày 15 tháng 7 năm 1946. Ngày 2 tháng 7 năm 1947 tốt nghiệp với cấp bậc Chuẩn úy. Ra trường được chuyển về Tiểu đoàn bộ binh thuộc Quân đội Liên hiệp Pháp, giữ chức vụ Trung đội trưởng

Cùng tốt nghiệp khóa sĩ quan với ông, sau này lên tướng còn có:
-Đại tướng Nguyễn Khánh và Trần Thiện Khiêm
-Trung tướng Dương Văn Đức, Trần Ngọc Tám và Lâm Văn Phát
-Thiếu tướng Nguyễn Văn Kiểm, Đặng Thanh Liêm và Bùi Hữu Nhơn

Đầu tháng 7 năm 1948, ông được thăng cấp Thiếu úy tại nhiệm. Tháng 11 cùng năm ông được thăng cấp Trung úy lên giữ chức Đại đội trưởng. Cuối năm 1949, ông được thăng cấp Trung úy tại nhiệm.

Giữa năm 1949, ông được thăng cấp Đại úy, Đại đội trưởng thuộc Tiểu đoàn 1 Việt Nam (Tiểu đoàn đầu tiên của Quân đội Quốc gia Việt Nam, thành phần trong Quân đội Liên hiệp Pháp).
Quân đội Quốc gia Việt Nam

Năm 1950, sau khi Quân đội Quốc gia chính thức được thành lập, ông được cử đi du học khóa căn bản Bộ binh tại trường Coedquidan, Pháp. Đầu năm 1951, mãn khóa học về nước, ông được cử giữ chức Chỉ huy trưởng trường Quân sự Trung Chánh tại Gia Định. Qua năm 1952, ông chuyển về đơn vị bộ binh giữ chức Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 21 bộ binh đồn trú tại Vĩnh Long. Giữa năm 1953, ông được thăng cấp Thiếu tá tại nhiệm.

Sau Hiệp định Genève tháng 7 năm 1954, ông được thăng cấp Trung tá và được cử làm Trung đoàn trưởng Trung đoàn 168 đồn trú tại Bến Cát, Bình Dương.
Quân đội Việt Nam Cộng hòa

Năm 1955, chuyển sang Quân đội Việt Nam Cộng hòa, ông được cử làm Tiểu khu trưởng tỉnh Đồng Nai Thượng, Đà Lạt kiêm Tư lệnh phó Sư đoàn 15 khinh chiến. Đến giữa năm 1958, ông được đi du học khóa Chỉ huy và Tham mưu cao cấp tại Fort Leavenworth, Kansas, Hoa Kỳ. Đầu năm 1959 mãn khóa học về nước, ông được chuyển đến Bộ Tổng tham mưu giữ chức Trưởng phòng 3 đặc trách hành quân.

Đầu năm 1963, ông được bổ nhiệm chức Tư lệnh phó Sư đoàn 21 bộ binh do Đại tá Bùi Hữu Nhơn làm Tư lệnh. Sau cuộc đảo chính Tổng thống Ngô Đình Diệm ngày 1 tháng 11 năm 1963. Ngày 2 tháng 11 cùng năm ông được Hội đồng Quân Nhân Cách mạng thăng cấp Đại tá, và bổ nhiệm ông làm Tư lệnh Sư đoàn 21 bộ binh thay thế Đại tá Bùi Hữu Nhơn.

Hạ tuần tháng 5 năm 1964, ông được thăng cấp Chuẩn tướng tại nhiệm. Một tháng sau, ông nhận lệnh bàn giao Sư đoàn 21 lại cho Đại tá Đặng Văn Quang để đi nhận chức Tư lệnh Sư đoàn 5 bộ binh thay thế Đại tá Đặng Thanh Liêm. Tháng 10 cùng năm, bàn giao Sư đoàn 5 lại cho Đại tá Trần Thanh Phong. Sau đó, ông nhận sự vụ lệnh về làm Chỉ huy trưởng trường Bộ binh Thủ Đức.

Trung tuần tháng 2 năm 1965, bàn giao chức Chỉ huy trưởng trường Bộ binh cho Đại tá Trần Văn Trung (nguyên Trưởng phòng Tổng quản trị Bộ Tổng tham mưu), để đi nhận chức vụ Tư lệnh Biệt khu 24 Kontum. Đến đầu năm 1968, ông được chuyển về Trung ương giữ chức vụ Tư lệnh phó Địa phương quân & Nghĩa quân kiêm Giám đốc Trung tâm hành quân Bộ Tổng tham mưu. Trong chức vụ Giám đốc Trung tâm Hành quân, đầu tháng 2 năm 1968 ông được cử làm Tham mưu phó chiến dịch Trần hưng Đạo, chiến dịch phản công cuộc tổng tấn công đợt 1 vào khu vực Tân Sơn Nhất của Quân Bắc Việt và Quân Giải phóng miền Nam (trận Tổng công kích Mậu Thân). Ngày 19 tháng 6 cùng năm ông được thăng cấp Thiếu tướng tại nhiệm.

Đầu năm 1970, ông được chuyển nhiệm vụ qua Phủ Thủ tướng giữ chức vụ Phụ tá Đặc biệt kiêm Trung tâm trưởng Trung tâm Điều hợp Tái thiết và Phát triển Trung ương. Ngày 19 tháng 6 năm 1971, ông được thăng cấp Trung tướng tại nhiệm. Tháng 2 năm 1974, ông được cử giữ chức Phụ tá Tổng trưởng Quốc phòng (trong nội các Thủ tướng Trần Thiện Khiêm) thay thế ông Châu Kim Nhân được cử làm Tổng trưởng Bộ Tài chính.
1975

Sau ngày 30 tháng 4, ông cùng gia đình định cư tại Grand Rapids, Michigan, Hoa Kỳ.

Ngày 25 tháng 2 năm 2010, ông từ trần tại nơi định cư, hưởng thọ 84 tuổi.
——————————
Bách khoa toàn thư